Jak sztuczna inteligencja wpływa na rynek pracy?

Sztuczna inteligencja (AI) jest jednym z najważniejszych trendów technologicznych ostatnich lat i wpływa na wiele aspektów życia, w tym na rynek pracy. Wraz z postępem technologii AI coraz częściej stosowane są rozwiązania oparte na maszynowym uczeniu się i automatyzacji, co zmienia tradycyjne modele pracy i zatrudnienia. Jednym z najbardziej widocznych wpływów AI na rynek pracy […]

Continue Reading